Przeskocz do treści

Dla firm

W ramach pracy tymczasowej oferujemy:

 • Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji, które gwarantują zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego pracownika tymczasowego. Nasi Koordynatorzy, wyszukują kandydatów dopasowanych do wymogów konkretnego opisu stanowiska pracy, zwracając też uwagę na kulturę organizacyjną danego Klienta,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym obsługę administracyjno-prawną: m.in naliczanie składników wynagrodzenia i prowadzenie dokumentacji, wypłatę wynagrodzeń, przygotowywanie odpowiednich deklaracji i umów, ubezpieczenia społeczne, podatki i itd.
 • Programy adaptacyjne wspomagające wprowadzenie pracownika do firmy,
 • Pełną odpowiedzialność prawną i socjalną, a także wysokie standardy etyczne współpracy,
 • Stały kontakt z naszymi Koordynatorami, w celu zapewnienia wysokich standardów komunikacji pomiędzy agencja pracy a pracodawca użytkownikiem. Nasze rozwiązania stanowią kompleksowe ujęcie problemów organizacji w zarządzaniu kadrami.

Proponujemy Państwu proces na rozpoczęcie współpracy, który składa się z następujących etapów:

 • Nawiązanie kontaktu, prezentacja firmy GRUPA CZARNOGRODZKI,
 • Analiza potrzeb personalnych oraz ustalenie profilu stanowisk objętych systemem pracy tymczasowej,
 • Ustalenie Szczegółowych warunków współpracy oraz sposobu komunikacji,
 • Propozycja, a następnie podpisanie umowy o korzystaniu z pracowników tymczasowych,
 • Rekrutacja i selekcja najlepszych kandydatów,
 • Dostarczenie pracowników tymczasowych we wskazanym miejscu i terminie.

Warto rozważyć skorzystanie z usług GRUPA CZARNOGRODZKI,
gdy w przedsiębiorstwie występuje:

 • zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są wstanie sprostać pracownicy etatowi,
 • sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel,
 • trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania personelu,
 • nadmierna absencja chorobowa,
 • konieczność sprawdzenie pracownika, przed zatrudnieniem go na stałe u pracodawcy użytkownika.
 • przy budowaniu systemu zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych (np. absencja z powodu choroby, urlopu rodzicielskiego),
 • duża rotacja na szczególnych stanowiskach pracy,
 •  zarządzanie projektowe, kiedy pracownicy są zatrudniani na czas trwania konkretnego projektu,
 • trudność w znalezieniu wykwalifikowanego pracownika etatowego na określone stanowisko.

W celu szczegółowego omówienia działania naszej firmy zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu:
+48 660 941 856
lub poprzez adres mailowy:
kontakt@grupapraca.pl

Language